Hankinta- ja peruutusehdot

YHTEISLUPA-ALUEEN EHDOT LUPIEN HANKKIMISEEN SEKÄ PERUUTUSEHDOT

1. VERKKOKAUPPA

2. PERUUTUSEHDOT

1. LUPAEHDOT VERKKOKAUPPA:

Asiakas vastaa siitä että hän on tutustunut ennen yhteislupa.com:n verkkokaupan käyttämistä

a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi myös

b) nettikaupan lupaliittymän käyttöön liittyvään ohjeistukseen sekä

c) internetsivuston Yleisiin käyttöehtoihin sekä

d) tämän dokumentin ehtoihin.

Yhteislupa.com verkkokaupasta lupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy em. ehtoja tai osaa niistä, lupien hankkiminen internetin kautta on kielletty.
Asiakas hyväksyy ehdot laittamalla rastin kohtaan  (vaihe 3/5). Samassa vaiheessa asiakas valitsee maksutavan, jonka suoritettuaan hän saa luvan sähköpostiinsa ja näytölle tulostettavakseen. Asiakas hyväksyy luvan ja vahvistaa sen itseään sitovaksi kaupaksi jatkaessaan eteenpäin maksutapahtumavalinnan jälkeen maksamalla luvan (vaihe 4/5). Mikäli ostotapahtuma maksun aikana epäonnistuu, keskeytyy tai poikkeaa tässä selostetusta, asiakkaan tulee olla yhteydessä Yhteislupa-alueeseen. Maksamattomat luvat tullaan veloittamaan asiakkaalta myös siinä tapauksessa että maksutapahtuma on keskeytynyt eikä asiakas ole siitä huolimatta ollut yhteydessä Yhteislupa-alueeseen.
 Myös järjestelmän ylikuormittuminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön ja lupa epäonnistuu. Häiriötilanteen satuttua asiakkaan tulee olla yhteydessä Yhteislupa-alueeseen . Yhteislupa-alue  ei takaa ostotapahtuman onnistumista mikäli. Yhteislupa-alue ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat internetissä olevan myyntikanavan käyttöä. Maksutapahtumassa asioiminen ja sieltä palautuminen tapahtuu kolmannen osapuolen palvelussa, jonka toiminnasta Yhteislupa-alue ei vastaa. Lisäksi Yhteislupa-alue ei vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.
Luvan ostamisen yhteydessä asiakas vastaa siitä että hän saa internetistä itselleen luvan/luvat  ja lupaehdot. Järjestelmä lähettää onnistuneesta ostotapahtumasta vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus ei ole sitovan kaupan syntymisen edellytys, vaan lupakauppa ja sen maksuvelvoite ovat syntyneet jo aikaisemmin asiakkaan hyväksyessä ja tallentaessa luvan kohdassa “Maksa ostoksesi” (Vaihe 4/5). Yhteislupa-alueen henkilökunta ei lähetä asiakkaalle laskuja, vahvistusta tms. tietoa internetin kautta tehdystä lupaostoksesta.
Verkkokaupan maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun luvan tarjoavalle Yhteislupa-alueelle. Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää ja Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

2. YHTEISLUPA-ALUEEN KALASTUSLUPIEN PERUUTUSEHDOT:

1. LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI

Luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla 13 €, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. (läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa), tai hänelle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.
Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Yhteislupa-alueelle. Luvan käytön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Selvitys on toimitettava Yhteislupa-alue, Utkujärventie 21, 99310 Ylimuonio . Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hinnasta korvata takaisin.

2. LUVAN OSTANEEN OIKEUS PERUUTTAA TAI MUUTTAA MAKSETTU LUPA ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ

Maksettua lupaa ei voi peruuttaa, muuttaa eikä siirtää toisen henkilön nimelle ilman kohdassa yksi (1) mainittua erityistä syytä.